Onze investeringsstrategie

Sofindev levert financiële en strategische ondersteuning aan gezonde Belgische bedrijven die op zoek zijn naar een betrouwbare partner om hun groeistrategie te verwezenlijken en/of om aandeelhouders met een opvolgingsproblematiek uit te kopen.

Sofindev investeert in deze bedrijven via kapitaal en achtergestelde of converteerbare leningen. Deze kapitaalinbreng kan gebruikt worden om het kapitaal te verhogen (groeikapitaal), om bestaande aandelen over te nemen in het kader van een Owner Buy Out (OBO), Management Buy Out (MBO) of Management Buy In (MBI), of een combinatie van beide. Sofindev neemt zowel meerderheden als significante minderheidsbelangen. Sofindev kan als enige financiële investeerder optreden of als co-investeerder samen met andere investeerders.

Sofindev investeert typisch in bedrijven met een sterke ondernemersdrang, met het potentieel om het management, de structuren en besluitvorming te versterken. Deze bedrijven worden vaak geleid door sterke ondernemers en kunnen voordeel halen uit de verdere professionalisering van de organisatiestructuur, interne processen en besluitvorming. Het is de ambitie van Sofindev om de ingrediënten van het success van een bedrijf te bewaren, zoals de sterke ondernemersdrang en visie, en tegelijk waarde toe te voegen door verbetering van de operationele structuur, versterking van management, systemen, middelen en besluitvorming die nodig zijn om winstgevende groei te realiseren, lokaal en internationaal.

Sofindev focust op kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) met

  • Een sterke marktpositie
  • Duidelijk groeipotentieel
  • Een winstgevend en solide business model
  • Ondernemers en managers die openstaan voor een partnership

België is een land van kleine en middelgrote ondernemingen. Wij geloven dat KMO’s bijzonder aantrekkelijk zijn om in te investeren omdat ze vaak een belangrijk waardecreatiepotentieel bieden door de combinatie van een sterke ondernemersdrang, die aan de basis ligt van hun succes, en de ondersteuning door een professionele investeerder zoals Sofindev.

De bedrijven waarin we investeren realiseren over het algemeen een omzet van meer dan 10 miljoen Euro en een operationele cash flow (EBITDA) van minimaal 3 miljoen Euro. We hebben geïnvesteerd in een brede waaier van sectoren. De ondernemingen waarin we investeren hebben typisch een winstgevend en solide business model, zijn meestal bedrijven met een sterke positie in hun thuismarkt, hebben een geïdentificeerd groeipotentieel, dankzij een positieve onderliggende groeitrend, de groei van marktaandeel of verder buy-and-build potentieel. Internationale groei staat meestal op de agenda van de bedrijven waarin we investeren. Onze focus bestaat erin om de ideale omstandigheden te creëren – mensen en organisatie – om dit groeipotentieel te realiseren en om onze participaties te helpen bij het bereiken van een volgende fase in hun ontwikkeling, door verder te bouwen op onze ervaring, knowhow en netwerk.

Bij Sofindev geloven we dat de beste manier om waarde te creëren erin bestaat om sterke partnerships te sluiten met ondernemers en managers met wie we samen investeren. Deze partnership aanpak is de kern van onze investeringsstrategie en wordt als een onderscheidende factor gepercipieerd door de markt.